Alle feiten over BKR

Het BKR is een instantie die consumenten, jou en mij, tegen overkrediteren (het aangaan van teveel leningen) in bescherming neemt. Ook informeert het BKR instanties, die geld aan consumenten verstrekken. Dit zijn bijvoorbeeld banken of kredietverstrekkers. Het BKR informeert o.m. over het leengedrag van de consument. Op basis daarvan kan een geldverstrekker bepaalde risico’s beter inschatten en wel of juist geen lening verstrekken. Kredietverstrekkers en banken zijn altijd en zonder uitzondering verplicht, omdat ze deelnemer van het BKR zijn, persoonlijke gegevens inzake het leengedrag van consumenten door te geven. Kortom: Het BKR weerhoudt consumenten ervan om teveel geld te lenen en beschermt hiermee direct ook banken en andere financiële instanties. Op deze pagina informeren we je in het kort over bepaalde BKR-coderingen die er zoal zijn, wat de consequenties kunnen zijn van een negatief BKR, hoe je een registratie kunt voorkomen en hoe je moet handelen indien je, in jouw beleving, een onterechte codering ontvangt.

Consequenties negatief BKR

Heb je eenmaal een negatief BKR ontvangen, dan ben je benieuwd wat de gevolgen hiervan zijn, ook wanneer je ondernemer bent. Nu is het zo dat organisaties zoals banken en kredietverstrekkers inzicht hebben in de database van het BKR. Met andere woorden: Zij kunnen aan de hand van deze gegevens bepalen of je wel of geen lening kunt krijgen. Kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht om eerst te informeren over je financiële situatie, nog voordat ze overgaan tot het eventueel verstrekken van een krediet, hypotheek of lening. Vrijwel alle Nederlanders staan geregistreerd bij het BKR. Iedereen die een krediet of lening afsluit vanaf €500 tot en met €125.000, wordt geregistreerd. Ook wanneer je €500 in het rood staat bij een bank, wordt dit doorgegeven aan het BKR. Een BKR-registratie hebben betekent dus niet automatisch dat je ook negatief geregistreerd staat, maar ziet een kredietverstrekker dat je elders al een lening hebt afgesloten, dan is de kans klein dat je alsnog een extra lening kunt afsluiten. Het BKR behoed consumenten dus voor het aangaan van teveel leningen. Pas na 120 dagen niet te hebben voldaan aan je aflossingsverplichting, krijg je een negatief BKR toegewezen. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een lening zonder toetsing te ontvangen, of te wel: te lenen met BKR.

Soorten BKR-coderingen

Het BKR kent diverse soorten coderingen die elk een andere betekenis hebben. Zo is er de BKR-code ‘A1’. Deze code betekent dat je een achterstand in betalingen hebt gehad en dat er een betalingsregeling werd getroffen. Nu is het zo dat dit geen ernstige codering is, maar het zal bepaalde kredietverstrekkers toch afschrikken. De BKR-code ‘A2’ betekent dat er beslag kan worden gelegd op je persoonlijke bezittingen. Dit omdat je niet hebt voldaan aan de betalingsverplichting(en). In bepaalde gevallen verstrekken hypothekers en kredietverstrekkers alsnog een nieuwe lening, maar dit is eerder een uitzondering dan een feit. De BKR-code ‘A3’ houdt in dat een deel van de schuld kwijtgescholden is. Dit omdat de lener niet aan de betalingsverplichting kon voldoen. Dit is best een ernstige codering en zal menig kredietverstrekker of bank noodzaken om je geen hypotheek of lening te verstrekken. De code ‘A4’ wilt zeggen dat een persoon in kwestie onvindbaar is. Aangezien er niets over deze persoon bekend is, zal er ook nooit een hypotheek of lening kunnen worden verstrekt.

Onterechte BKR-codering

Ben je van mening dat een deelnemer van het BKR, een bank of kredietverstrekker, ten onrechte een codering heeft gegeven? Probeer dit allereerst netjes met de betrokken partij op te lossen. Komen jullie er samen niet uit? Overweeg dan om het probleem aan te kaarten bij de geschillencommissie van het BKR.

Voorkom een BKR-registratie

Door altijd tijdig aan je aflossingsverplichtingen te voldoen, voorkom je een negatieve registratie. Lukt het je niet om bepaalde rekeningen op tijd te betalen? Neem dan direct contact op met de betrokken instantie, zodat je een betalingsregeling kunt afspreken.

Toch geld lenen ondanks BKR

Heb je met spoed geld nodig? In bepaalde gevallen is het toch mogelijk om met spoed te lenen ondanks een BKR-registratie.