Een lening afsluiten terwijl je een BKR-registratie hebt? Dat is doorgaans erg moeilijk zo niet onmogelijk. Toch kan dit in bepaalde gevallen wel. Er zijn namelijk leningaanbieders die daadwerkelijk leningen aanbieden, ondanks een BKR-codering. Daarnaast gaan we in dit artikel verder in op alternatieve leenvormen, zodat u toch geld kunt lenen ondanks dat u bij het BKR geregistreerd staat.

Geld lenen met positieve registratie

De meeste Nederlanders staan geregistreerd bij het BKR. Dit is al het geval wanneer er een lening wordt afgesloten. Vanaf dat moment sta je al geregistreerd met een z.g. positieve registratie. Deze wordt pas omgezet in een negatieve BKR registratie indien je enkele maanden achtereen niet kunt voldoen aan de betaalverplichtingen. Geld afsluiten met een registratie is gewoon mogelijk. Tenzij dit een negatieve registratie is. Dan is geld lenen meestal onmogelijk via de reguliere weg.

Wanneer krijg je een positieve BKR registratie?

Ongeveer negen tot tien miljoen Nederlanders staan bij het BKR geregistreerd. Maar een klein gedeelte daarvan staat negatief geregistreerd. Het BKR slaat je gegevens op indien je:

Rood staat bij de bank

  • Een creditcard aanvraagt
  • Een persoonlijke lening of een doorlopend krediet afsluit
  • Een hypotheek afsluit
  • Een uitgestelde betaling hebt aangevraagd

Wanneer krijg je een negatieve BKR registratie?

Indien je niet tijdig voldoet aan je aflossingsverplichtingen, dan moet de deelnemende partij (in dit geval een lening- of kredietverstrekker) dit verplicht doorgeven aan het BKR. Er wordt een codering gegeven. Aan de hand van deze codering kunnen andere kredietverstrekkende instanties nagaan wat voor type lener je bent. Een BKR- registratie blijft 5 jaar staan vanaf het moment dat de lening terugbetaald is.