Vrijwel elke Nederlander staat geregistreerd bij het BKR. Dit hoeft niet perse een negatieve registratie te zijn. Personen die een lening hebben afgesloten, ook rood staan dus of indien je gebruik maakt van een creditcard, komen sowieso met hun gegevens in het systeem te staan. Het BKR registreert de volgende gegevens van jou:

De volgende gegevens bewaard het BKR

  • Je achternaam
  • De voorletter(s)
  • Jouw geboortedatum
  • Adresgegevens (postcode, woonplaats)

En de volgende kredietgegevens:

  • De ingangsdatum van het krediet en alsmede de hoogte van het krediet
  • De beoogde maand van algehele aflossing
  • Voorziene maand van aflossing
  • De maand waarin de kredietnemer de aflossing werkelijk heeft afbetaald
  • Het soort krediet of lening
  • Eventuele achterstanden of bijzonderheden (aangeduid in coderingen)