Lenen met een uitkering, het blijft een moeilijke zaak. Toch is het zo dat heel wat mensen er mee te maken krijgen en dan kan het goed zijn om te weten aan wat u zich mag verwachten. Is het bijvoorbeeld wel mogelijk om geld te lenen met een uitkering en zo ja zijn daar dan speciale voorwaarden aan verbonden? Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ja het is zeker mogelijk om geld te lenen met een uitkering. Het is niet zozeer de vraag of het mogelijk is om te lenen met een uitkering, maar het is vooral de vraag hoeveel er precies geleend kan worden. Het spreekt immers voor zich dat u met een uitkering niet over evenveel kapitaal beschikt als wanneer u gewoon voltijds zou gaan werken.

Wanneer het om een kleine lening gaat is lenen met een uitkering eigenlijk niet zo moeilijk. Gaat het om een zeer klein bedrag, dan kunt u er voor kiezen om gebruik te maken van een mini krediet. Let wel, het geleende bedrag dient in dit geval samen met de kosten binnen de 30 dagen na ontvangst van het geld terugbetaald te worden, en dat is met een uitkering niet altijd even eenvoudig. Weinig geld lenen met een uitkering kan ook door middel van een gewone lening, al zal het bedrag dan natuurlijk hoger moeten liggen dan 500 à 1000 euro. Hou er rekening mee dat er bij de evaluatie van een kredietaanvraag altijd wordt gekeken hoeveel er van het inkomen (of in dit geval de uitkering) overblijft na betaling van de aflossing. Is dit bedrag volgens de bank te laag om van te kunnen leven, dan zal iedere lening, hoe klein het bedrag ook mag zijn, geweigerd worden.

Echt veel geld lenen in deze situatie is helaas erg moeilijk. Hoe dan ook zorgt het beperkte inkomen er reeds voor dat het afbetalen van een grote lening nagenoeg onmogelijk is. Wanneer u met een uitkering een grote lening aan zult vragen zal deze dan ook in de meeste gevallen geweigerd worden, tenzij u over financiële waarborgen beschikt die aangeven dat u wel in staat bent om de maandelijkse afbetaling te voldoen.