29 oktober heeft het nieuwe kabinet haar plannen aan het volk bekendgemaakt. Het regeerakkoord mocht op flink wat kritiek rekenen.
Zelfs de eigen achterban van de VVD, dat samen met de PvdA regeert, was ontstemd over enkele plannen van het kabinet en even leek het
erop dat er voorafgaand aan het regeerakkoord al tumult zou ontstaan. De VVD heeft vervolgens enkele consessies gedaan.
De belangrijkste wijziging was dat van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Vooral de rijkeren zouden hierdoor flink moeten inleveren.
Een ander belangrijk issue voor het nieuwe kabinet is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Deze plannen gaan wel door en, de berichten gelovende, deze plannen worden al begin 2013 in werking gezet.

Minder geld lenen

Kopers van woningen kunnen vanaf 2013 minder geld lenen wanneer ze een hypotheek willen afsluiten.
Het kabinet wil hiermee zogenaamde overcreditering tegengegaan. Wat de woning waard is, plus de kosten die gemaakt moeten worden, dat is wat er geleend kan worden.
In 2018 mag er vervolgens alleen nog maar geleend worden tot het bedrag wat de werkelijke waarde is van de woning. Tot 2018 gaat dit stapsgewijs per jaar een procent naar beneden.

Banksparen mag niet meer

Een ander ingrijpende beslissing is het volledig verbieden van banksparen.
Doet men dit wel, dan kan men geen aanspraak maken op rente-aftrek. Wil je een woning kopen en graag nog volgens de oude regels geld lenen?
Dit kan nog tot 2013! In dat geval val je nog onder de oude regelgeving en hoeft een hypotheek niet in zijn geheel worden afgelost. De nieuwe regering wil met al haar plannen af van de te grote schulden die Nederlandse woningbezitters hebben. Zij probeert met de plannen de consument zo ver te krijgen dat ze eerder hun schulden gaan aflossen en minder lenen. Op zich is er niets fout aan de plannen, ware het niet dat alles te snel wordt doorgevoerd; de woningmarkt heeft nauwelijks de tijd om hierop tijdig te anticiperen.