Iedereen moet eraan geloven, zelfs de oudere mensen in de samenleving; de koopkrachtdaling treft ook deze groep mensen in Nederland.
Dit concludeert het Nibud, nadat zij berekeningen heeft gedaan naar de koopkracht onder ouderen. Een van de belangrijkste oorzaken van deze daling
is duidelijk de bezuiniging van het kabinet Rutte op de huishoudelijke hulp. Namelijk meer dan een miljard euro wordt hierop bezuinigt.

Alleenstaanden fors getroffen

Ook alleenstaande mensen worden fors getroffen door het beleid van de regering. Zij krijgen te maken met een
koopkrachtdaling van maar liefst zestien procent. Het lijkt erop dat dit vooralsnog niet wordt gecompenseerd.

Gekort op huishoudelijke hulp

Ouderen kunnen er verder op rekenen dat er flink aan de AWBZ gesleuteld wordt. De AWBZ is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Het komt er op neer dat de dagbestedingen en hulp bij bijvoorbeeld het douchen en het aankleden niet meer vergoed zal worden door de AWBZ.
In het vervolg zal dit onder de verantwoordelijkheid komen te liggen van de betreffende gemeenten. Deze gemeenten kunnen deze
kosten niet zelf ophoesten. Daarom komt de rekening te liggen bij de ouderen. In een brief, die gemeenten naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, schrijven zij
dat hulpbehoevenden en ouderen de hulp zelf moeten gaan betalen. Dit kan al gauw oplopen tot 300 euro per maand.

Zelf bezuinigen

Behoort u bij de categorie hulpbehoevenden of ouderen? Dan worden in elk geval de komende jaren voor u, naar alle waarschijnlijkheid, ‘magere jaren’. Hebt u nog spaargeld over? Dan is het zaak om hier zuinig mee om te gaan. Of is het aan te raden om alvast te kijken waarop u nog zou kunnen bezuinigen. Bezuinigen op elektra, abonnementen of andere zaken kunnen u maandelijks het geld opbrengen die u nodig hebt om bepaalde zorg in de toekomst zelf te kunnen bekostigen.