Wanneer u wel eens een krediet hebt afgesloten, heeft u vast wel eens van het BKR gehoord. Het Bureau Krediet Registratie zorgt ervoor dat consumenten geen kredieten afsluiten die ze niet kunnen betalen. Wanneer een consument een krediet niet langer kan betalen, ontvangt hij een negatieve BKR registratie waardoor het veel lastiger is om een nieuw krediet af te sluiten. In de meeste gevallen is het zelfs geheel onmogelijk om nog nieuwe leningen via kredietverstrekkers of banken aan te vragen. Maar met welke noteringen hebt u te maken? Lees hieronder verder.

Coderingen

Om de BKR registratie overzichtelijk weer te geven is er een speciaal systeem in het leven geroepen dat werkt dooir middel van codes. De BKR codering werkt als volgt.

Om wie gaat het?

Om wie het gaat blijkt uit de bijgeleverde persoonsgegevens. Ook het soort krediet is af te lezen aan de kredietgegevens. Soms zijn er bepaalde omstandigheden waarbij er bijvoorbeeld iemand achterloopt op een betaling:

  • A van achterstallig. Wanneer u een A code heeft is het moeilijk om een hypotheek af te sluiten. De kredietverstrekker dient u twee tot vier maanden van te voren te waarschuwen voor deze notering.
  • H van herstel wanneer u een achterstand weer heeft ingelopen. Wanneer het krediet is afbetaald na een herstel is dit aan de einddatum van het krediet te zien.
  • SR of saneringsregeling, vrijwillig of verplicht.
  • HY bij een achterstand op uw hypotheek. HY wordt van toepassing wanneer u langer dan zes maanden een achterstand heeft op het af betalen van uw hypotheek.

Andere speciale codes zijn:

  • A1: na een achterstand is een speciale aflossingsregeling getroffen waardoor de client het geheel alsnog kan aflossen.
  • A2: de vordering is opeisbaar, het geld kan nu weggenomen worden.
  • A3: Er is 250 euro of meer afgeboekt.