Het is niet ondenkbaar. Een bank die ten onder gaat als gevolg van een financiële crisis. Wat als een bank omvalt? Wat houdt dit in voor de consument die een overeenkomst heeft afgesloten?

 

Het is de nachtmerrie voor iedere consument. Een bank die ten onder gaat op het moment dat men er spaargeld gestald heeft. Of wat te denken van lopende leningen? Het zorgt voor veel kopzorgen. Maar hoe zit dat nu precies? Wat gebeurd er wanneer een bank op de fles gaat?

Als eerste is er een vorm van bescherming vanuit de overheid. In België is dit het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. In Nederland is dit het Depositogarantiestelsel. Een garantie voor consumenten om ervoor te zorgen dat men een bepaalde bescherming geniet.

In 2008 werd in Europees verband besloten dat consumenten beschermd moesten worden tegen financiële malversaties bij financiële instellingen. Per land is besloten tot een bepaalde vorm van bescherming. Het is daarom altijd goed na te vragen waar de financiële instelling een bankvergunning heeft aangevraagd. Heeft de instelling dit gedaan in bijvoorbeeld Duitsland, maar is deze in het land waarin de consument woont actief, dan valt de consument automatisch onder het Duitse garantiefonds.

Wanneer een bank omvalt, dan wordt door de curatoren besloten tot het verstrekken van informatie. Via een speciale website kunnen consumenten geïnformeerd worden over welke rechten zij op dat moment precies hebben. Eventuele vergoedingen, zoals het uitkeren van spaartegoeden of de bedragen die op een betaalrekening staan, kunnen overgemaakt worden naar een bankrekening bij een andere instelling. Hiervoor geldt een termijn van maximaal twintig werkdagen. Het kan dus voorkomen dat de consument twintig dagen niet kan beschikken over financiële middelen. Dit kan van groot belang zijn voor het opbouwen van schulden. Immers, kunnen lopende rekeningen niet geïnd worden, dan ontstaat er een schuld. Op het moment dat een financiële instelling omvalt is het dan ook noodzaak de schuldenaren hiervan op de hoogte te stellen. Denk hierbij niet zozeer aan zaken als hypotheken en leningen, maar ook aan de kosten voor bijvoorbeeld de zorgverzekering.

De consument is beschermd tot een bedrag van 100.000 euro per persoon per financiële instellingen. Daarom is het raadzaam spaargeld boven de 100.000 euro altijd te verspreiden over meerdere financiële instellingen.

Op de website van het Garantiefonds België of van De Nederlandse Bank is de nodige informatie te achterhalen over de mogelijkheden die van toepassing zijn bij het omvallen van een bank.