Het BKR voorkomt dat consumenten teveel kredieten afsluiten. Deelnemers van het BKR, bijvoorbeeld banken en kredietmaatschappijen, zijn daarom verplicht om het BKR te informeren over leningen die consumenten afsluiten. Ook betalingsachterstanden moeten worden gemeld. In het geval van een ernstige achterstand m.b.t. het aflossen van een krediet of hypotheek, zal de consument een achterstandscodering krijgen. Het aanvragen van nieuwe kredieten elders zal daardoor bemoeilijkt worden. Het BKR heeft dus als belangrijkste doel te voorkomen dat consumenten meer leningen afsluiten dan dat ze kunnen aflossen. Het kan voorkomen dat een deelnemer ten onrechte een BKR-codering doorgeeft. In dat geval kan de geschillencommissie van het BKR uitkomst bieden.

Schriftelijk een klacht indienen

Ben je het oneens met een verkregen BKR-codering? Dan kun je een klacht indienen bij de geschillencommissie. Een onafhankelijke commissie met deskundigen buigt zich dan over deze zaak. Er moet altijd schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Een schriftelijk bezwaar moet voldoen aan de volgende regels:

• Je moet kunnen aantonen dat je contact hebt gehad met de betreffende deelnemer en dat je klacht niet heeft geresulteerd in een oplossing.
• Er zijn kosten verbonden aan een schriftelijke klacht. Deze kosten betaal je zelf en bedragen eenmalig €22.50,-.
• Beschrijf duidelijk wat je klacht is en waarop je bezwaar is gebaseerd. Geef daarbij ook duidelijk aan waarom je denkt dat de kredietverstrekker volgens jou geen gelijk heeft.
• Voeg belangrijke bewijzen toe. O.a. de afwijzing van de deelnemer alsmede jouw gegevens. Op de site van het BKR lees je welke gegevens je exact moet meesturen.

Vraag je BKR gegevens op

Je persoonlijke gegevens kun je bij het BKR opvragen. Deze gegevens van jou zijn mogelijk doorgegeven door kredietverstrekkende instanties. Opvragen van de BKR gegevens kan op een aantal verschillende manieren. Het meeste gemak heb je wanneer je de gegevens online opvraagt. Daarvoor moet je wel jezelf kunnen identificeren. Na identificatie kun je inloggen en een aanvraagformulier invullen. Voor het opvragen van de gegevens worden kosten in rekening gebracht. Naast het online opvragen kun je ook de gegevens aanvragen per brief of via de bank. Ook hiervoor worden kosten in rekening gebracht.