Het Bureau Krediet Registratie in Tiel registreert een groot aantal van de financiële verplichtingen, die door consumenten wordt aangegaan. Dat gaat onder meer om leningen, die zijn afgesloten zoals een hypotheek of een doorlopend krediet.

Achterstanden water, gas en licht

Het Bureau Krediet Registratie noteert de gegevens ten aanzien van kredieten en van gsm abonnementen. Er wordt alleen geregistreerd om welk krediet het gaat of om welk gsm abonnement het gaat en de gegevens van deze overeenkomst komen achter uw naam te staan. Het gaat dus niet om achterstanden in betalingen ten aanzien van het water, gas en licht. De combinatie van een achterstand van de betalingen van het water, gas, licht en BKR kan echter wel op een andere manier gevolgen hebben.

De kredietverstrekkers

Steeds meer kredietverstrekkers vragen namelijk naar de financiële verplichtingen zoals de huur of hypotheek, die u moet betalen, maar dus ook naar de verplichtingen ten aanzien van het water, gas en licht. Deze uitgaven behoren natuurlijk tot de vaste lasten en zijn van invloed op uw aflossingsruimte in het inkomen. Indien er sprake is van hoge lasten ten aanzien van het water, gas, licht en BKR, dan kan het dus lastig worden om een persoonlijke lening af te sluiten.

Lasten water, gas, licht en BKR

Afhankelijk van de kredietverstrekker kan de hoogte van de lasten van het water, gas en licht een rol spelen. Deze gegevens staan niet bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel vermeld, maar de mogelijkheid bestaat dat een kredietverstrekker wel inzage wil hebben in de hoogte van de lasten. Op die manier kan er namelijk een beter beeld van de aflos capaciteit per maand berekend worden. Daarnaast kan de kredietverstrekker bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel de kredietwaardigheid ook nog eens toetsen. Het is natuurlijk altijd belangrijk om voldoende afloscapaciteit te hebben om aan de aflos verplichtingen te kunnen voldoen.